vrijdag 29 mei 2015

Het nieuwe bodemconvenant heeft - naast vervolgafspraken over spoed en GGB - een aantal nieuwe thema's: Regionale, diffuse verontreinigingen, nieuwe bedreigingen en zorg/nazorg voor saneringslocaties en voormalige stortplaatsen (Paul de Reus, 29 mei).

Lees meer: Column: Nazorg

donderdag 21 mei 2015

Deze keer vraag ik aandacht voor twee verschillende mooie zaken. Als eerste voor de Operatie Steenbreek. In eerdere columns heb ik al eens mijn ergernis geuit over betegelde tuinen. Dat vind ik helemaal niets. Het toppunt is wanneer men dan ook nog een foto van een bloeiende weide aan de buitenmuur bevestigt. Ik ken zo'n adres. In deze ergernis sta ik natuurlijk niet alleen. Dat begrijp ik bij voorbaat. Wat ik niet wist is dat er een heus initiatief is om de betegeling tegen te gaan: de Operatie Steenbreek. Mijn suggestie is, bezoek de website eens en wordt verrast door de initiatieven die er zijn genomen om van verstening naar vergroening te komen. Dit is uit mijn hart gegrepen. Ik had kunnen weten dat er in Nederland ook voor dit onderwerp een initiatief is. Zo energiek is onze samenleving (Gerd de Kruif, 21 mei).

Lees meer: Column: Operatie Steenbreek en het convenant...

stokstaartje 300 200

expertisecentrum PFAS 300x200

20200218 Haaglanden toetser ontgrondingen

donderdag 14 mei 2015

Op 13 mei 2015 hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard afspraken gemaakt over het EMK-terrein. Dat deden zij door het ondertekenen van een bestuurlijke overeenkomt (Theo Edelman, 14 mei)

Lees meer: Column: EMK-terrein

donderdag 07 mei 2015

"Wat moet je, als je zelfs de grond onder je voeten niet meer kunt vertrouwen?" Deze woorden kwamen van een hulpverlener die terugkwam uit Nepal. Het zijn bijzondere woorden. De woorden werden op de radio door Humberto Tan herhaald voor de Giro 555-campagne. Campagnemensen van de Samenwerkende Hulporganisaties voelden zich kennelijk door deze woorden aangesproken en schatten in dat dit ook voor de rest van Nederland zou gelden. De betrouwbaarheid van de grond onder onze voeten is blijkbaar een alles overstijgende vanzelfsprekendheid. De verschrikkelijke aardbeving van 25 april voelde daarom als een pijnlijk bedrog (Jan Klein Kranenburg, 7 mei).

Lees meer: Column: Sorry

donderdag 30 april 2015

Straks beginnen weer de oorlogsherdenkingen en vrijheidsvieringen. Vaak zijn het de kleine verhalen en details die de totale tragedie het best schetsen. Kurt Tucholsky schreef in 1925 al: "Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik".Dat is precies de reden waarom dat roodbruine jasje in Schindler's List zo schokkend is (Paul de Reus, 30 april).

Lees meer: Column: Bodem en oorlogsdocumentatie

20200218 Haaglanden toetser bodem

Banner 2.0 300200

Vacature Tauw veldmedewerkers

donderdag 23 april 2015

In mijn vorige column vertelde ik enthousiast over het nieuwe bodemconvenant dat onlangs is getekend tussen de overheden. Met dat convenant willen we ons beleid en onze voornemens met betrekking tot de bodem in de praktijk brengen. Die uitvoering staat dicht bij mij, zoals bij vele anderen. In deze column gaat het over de uitvoering van het nieuwe bodemconvenant (Gerd de Kruif, 23 april).

Lees meer: Column: De uitvoering van het nieuwe...

donderdag 16 april 2015

Voor het eerst in mijn leven heb ik een kunstexpositie geopend, in een bijzonder restaurant in Meppel genaamd De 3 Kalkovens.
Vroeger werd hier schelpkalk gebrand. Kalkovens verschenen op plekken waar de grondstof (schelpen) en/of de brandstof (in dit geval turf) gemakkelijk konden worden aangevoerd. In Meppel profiteerde men daarbij van de aanwezigheid van de Drentse Hoofdvaart. In een kalkoven wordt een calciumcarbonaat bevattende grondstof - zoals schelpen en kalksteen - gebrand. Daarbij ontstaat ongebluste kalk, dat men vooral in de bouw gebruikte bij het samenstellen van metselspecie (Theo Edelman, 16 april).

Lees meer: Column: Aquarellen in de oven?

vrijdag 10 april 2015

In de tijd dat ik nog bij het Service Centrum Grond werkte, hoorde ik eens een leuke anekdote over thermisch gereinigde grond. In die tijd waren er twee bedrijven die zich bezig hielden met thermische reiniging: Ecotechniek in Utrecht en ATM in Moerdijk. Organische verontreinigingen werden uit de grond gehaald en het eindproduct kon weer als bouwstof worden toegepast. Dit eindproduct was morsdood: geen piertje, schimmeltje of organisch stofdeeltje had die sauna overleefd. Er zijn wel eens proeven gedaan om deze dode grond weer te reanimeren door het te mengen met compost, maar tevergeefs: de organische stof hechtte zich niet meer aan de bodemdeeltjes en spoelde zo weer uit (Jan Klein Kranenenburg, 10 april).

Lees meer: Column: Broodje Aap

20200227 Haaglanden toetser waterwet

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

donderdag 02 april 2015

De 6 ABN-Amro-bestuurders gaven zichzelf 17% extra loon, van 6 naar 7 ton. Verdedigbaar, volgens Zalm, want zij hebben al 2 jaar stilgestaan, en het geldt als compensatie voor de bonussen die uit hun arbeidscontract geschrapt zijn. Het loon en de verhoging zijn marktconform, want zo ging dat en zo gaat dat in het topsegment van de arbeidsmarkt. Het volk heeft echter weinig compassie met mensen in het topsegment. Het besluit werd schielijk teruggedraaid en commissaris Wakkie stapte op (Paul de Reus, 2 april).

Lees meer: Column: Marktconform

donderdag 26 maart 2015

Op 17 maart is het nieuwe bodemconvenant getekend. Het convenant bestaat uit afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en is gericht op de uitvoering van het bodembeleid. Het gaat dan om de aanpak van verontreinigingen en de beleidsmatige koppeling van de ondergrond met de bovengrond, de bijdrage die de ondergrond kan leveren aan een goede en duurzame ontwikkeling. Het nieuwe convenant loopt van 1 januari 2016 tot en met 2020. Tot 1 januari geldt het huidige bodemconvenant. Omdat ik verantwoordelijk ben voor het uitvoeringsprogramma van het huidige bodemconvenant, kan ik niet laten om met vreugde te wijzen op de ondertekening van het nieuwe convenant (Gerd de Kruif, 26 maart).

Lees meer: Column: Mooi moment: het nieuwe bodemconvenant

donderdag 19 maart 2015

Vorige week organiseerde de provincie Noord-Brabant een bijeenkomst met als titel 'Samen naar een vitale bodem'. Gedeputeerde Johan van den Hout legde bij de opening uit wat onder een vitale bodem moet worden verstaan. Het is een bodem met weerstand, die dus tegen een stootje kan, ook vanuit het klimaat. En natuurlijk is hij geschikt voor zowel natuur als landbouw. Als tijdshorizon dacht hij aan het jaar 2030: dan moet de Noord-Brabantse bodem vitaal zijn. Hierna volgde een korte film en drie reflecties daarop vanuit de Provinciale Raad Gezondheid (People), een adviesbureau (Planet) en een composteringsbedrijf (Profit). Tijdens het debat gaf een van de deelnemers blijk van zijn afkeer van het veelvuldige gebruik van het woord 'duurzaam'. Een bestuurder van de ZLTO raadde aan om telkens als dat woord viel aan het woord 'volhoudbaar' te denken. Dat woord gebruikt men in dit kader in Zuid-Afrika. Eerder pleitte Bas van der Griendt ook al voor het gebruik van dit woord (Theo Edelman, 19 maart).

Lees meer: Column: Planeten in het nieuws

20200224 BBF gecentreerd

rws

Remediation Day HMVT nieuw