donderdag 13 december 2018

Het wordt chaos, controles bij de grenzen leiden tot vertraging, het verdwijnen van afzetmogelijkheden leidt tot torenhoge kosten. Waar veel politici de Brexit als grootste bedreiging zien vrezen veel bodemprofessionals de Omgevingswet. Door de gemeente centraal te stellen krijg je al snel 300 verschillende hergebruiksnormen. Gemeentelijke eisen aan de bodemkwaliteit zullen een normale bedrijfsvoering onmogelijk maken. Of erger, wethouders zullen hun ziel (en de kwaliteit van hun omgeving) verkopen aan het grote bedrijfsleven. (Arne Alphenaar, 13 december)


arneHet ministerie zegt eerst helemaal klaar te zijn met bodem en nu pakken ze ons de Wbb ook nog af. Het is niet eerlijk, zij zijn groot en ik is klein.
Soms voelt het gewoon goed om een beetje tegen de stroom op te roeien, om een beetje anders dan anderen te denken. Maar dat is nu niet de reden. Ik geloof echt in de Omgevingswet als kans voor de ondergrond.
Al meer dan twintig jaar is de grote wens van bodem (later ondergrond) om tijdig en volwaardig bij ruimtelijke processen betrokken te worden. We willen minder regels en meer maatwerk (de Botlek is anders dan Barneveld). En we willen vooral werken aan een duurzame leefomgeving. Bodemprofessionals met ambitie zouden de Omgevingswet moeten omarmen en koesteren. En voor de twijfelaars: in het ergste geval verandert er niet eens zo veel ten opzichte van de huidige praktijk.


En bij dat laatste wringt nu net de schoen, er verandert niet genoeg! In 'de gemiste kans van de omgevingswet' schetst mr.dr. Fred Kistenkas de Omgevingwet als een nietje dat bestaande wetten en besluiten bij elkaar harkt. Het huidige sectorale denken wordt zo veel mogelijk in stand gehouden. Om het hoofddoel, de duurzame ontwikkeling van Nederland, te bereiken, zou duurzaamheid net als in de Omgevingswet van Nieuw Zeeland als dwingend rechtsbeginsel geformuleerd moeten worden.


Als we ergens bang voor moeten zijn is het dat er te weinig verandert. Dat we als water-, geluid-, lucht- en bodemdeskundigen nog steeds primair de belangen van water, geluid, lucht en bodem blijven behartigen. De uitdaging is om onze expertise van de ondergrond echt ter meerdere eer en glorie van het grote geheel in te zetten. In het belang van de omgeving moeten we stoppen met vechten tegen windmolens, bodemenergiesystemen of zonnevelden.

Arne Alphenaar (TTE Consultants)

Website

LinkedIn