dinsdag 23 februari 2021

Alwéér een column voor Bodemnieuws. De tijd gedraagt zich vreemd “in deze bijzondere tijden” (gelukkig voelt het nieuwe normaal nog altijd bijzonder). Dagen duren soms eindeloos, maar weken vliegen voorbij. En bij gebrek aan symposia, brainstormsessies, donderdag en/of vrijdagmiddagborrels enzovoorts wordt Bodemnieuws voor mij een steeds belangrijker venster op de ondergrond. (Arne Alphenaar, 23 februari)

arne

Een niet statistisch onderbouwde inventarisatie van het nieuws van de afgelopen weken leert dat bodem echt verandert. Bodemkwaliteit is niet langer het privilege van saneerders, ‘kwaliteit’ wordt steeds vaker gekoppeld aan organische stof gehalte, biodiversiteit en inklinking. Met dank aan integraal benaderen van de grote maatschappelijke opgaven worden waterbergend vermogen, warmteopslag en vruchtbaarheid nu even vaak als functies van de ondergrond genoemd als (drink)waterwinning. En dan heb ik het nog niet eens over de diepe ondergrond. Een groot deel van het bodemnieuws gaat de laatste tijd over gas. Zowel gas loslaten als gas winnen stuit op steeds meer bezwaren. Net als windmolens of zonneparken trouwens, maar die passen wat minder in een column in Bodemnieuws.

De afgelopen weken hebben verschillende weermensen vaak tevergeefs geprobeerd het verschil uit te leggen tussen ‘weer’ en ‘klimaat’. De winter van vorige week werd door de klimaatontkenners aangegrepen als bewijs dat het wel meevalt met de verandering. En de direct daaropvolgende warmste februari dag ooit weer door anderen  als het bewijs van hun ongelijk. Ik zie hier een taak voor bodemmensen.

Zij (wij, de lezers van Bodemnieuws dus) hebben (soms al decennia lang) ervaring met het op basis van feiten uitleggen van onzichtbare risico’s, het pareren van onrealistische wensen en het vormgeven van gebiedsgerichte oplossingen. Unieke en waardevolle ervaringen in een wereld waarin ‘zeker weten’ tot iets ‘van horen zeggen’ is verworden, en waarin meten iets is dat zich beperkt tot het weten wat de publieke opinie is. Deze column is géén pleidooi tegen burgerparticipatie, die is voor draagvlak belangrijker dan ooit. Het is een verzoek  aan u om nog meer dan vroeger (soms dus decennia lang ;) en nog toegankelijker uit te leggen wat de bodem voor ons allen betekent.  

column arne 22 feb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Alphenaar (TTE Consultants)

Website

LinkedIn

Reageren op deze column kan hier:  LinkedIn