donderdag 13 september 2012

12 september 2012 9.00 uur - Nieuwe ronde, nieuwe kansen (Josja Veraart, 13 september).

Op naar een nieuw kabinet! Minder gevoel voor de bodem en ondergrond kan het niet worden. Dus vol goede moed bekeek ik de vragen van de stemwijzer. Graag beantwoord ik in de stemwijzer ook een aantal vragen Josja_Veraart_fotoover onderwerpen die mij aan het hart gaan. Maar helaas. Geen enkele vraag bij de stemwijzer gaat over onze natuurlijke omgeving, laat staan over dat gebied waar het steeds drukker en gezelliger wordt: onze bodem. Gelukkig grossiert Nederland in instrumentaria om je de verkiezingen door te helpen. Dus: op naar de kieswijzer.

Helaas. Ook de kieswijzer besteedt geen energie aan ons onderwerp. Of het moet vraag 14 zijn: 'Moet de overheid investeren in duurzame energie?' Waarbij je natuurlijk ook kunt denken aan bodemenergie. De vraag is, in hoeverre dat daarmee bedoeld wordt.

Na deze screening was mijn hoop dat onze thema's het de komende tijd politiek beter zullen doen, al ver de bodem in gezonken. Gelukkig kunnen we nu ook online alle verkiezingsprogramma's lezen. En het moet gezegd: voor wat betreft leesbaarheid zijn ze behoorlijk vooruit gegaan.

12 september 22.00 uur
Een snelle peiling wat de grootste partijen (volgens de eerste definitieve prognose), zeggen over bodem:

SP is de enige van de grote partijen die echt het woord bodemsanering benoemt: 'Te veel bodemsaneringen bestaan nu uit het verplaatsen van vervuilde grond. Daar willen we mee stoppen: vervuilde grond hoort zoveel mogelijk echt gereinigd te worden in plaats van verplaatst naar een minder hinderlijke locatie.'
PvdA benoemt de bodem, maar alleen in relatie tot een duurzame landbouw: 'We moeten toe naar een vitale, gezonde en duurzame landbouw, waarbij we efficiënt omgaan met bodem, grondstoffen en energie en bijdragen aan landschap dat karakteristieke waarde weet te behouden.'
VVD en CDA: het woord bodem komt niet in deze programma's voor. Zelfs niet in een andere betekenis.
PVV: zoals verwacht komt bodem hier alleen voor in de territoriale betekenis van 'voet op Nederlandse bodem zetten' en 'eigen grondgebied'. Onder het maaiveld kijken ze niet.

Het grootste podium krijgt onze bodem in het verkiezingsprogramma van GroenLinks: 'Nederland dringt de vervuiling van bodem, water en lucht door grootschalige landbouw terug.' Ook spreken ze zich uit over ondergrondse opslag en subsidie voor groene en blauwe diensten, zoals landschap-onderhoud. 'De overheidssteun voor landbouwonderzoek richt zich met name op een duurzamer gebruik van water, voedingsstoffen, energie én grond.'

Helaas zullen we deze partij niet snel in de komende regering aantreffen.

13 september 9.00
Relevanter dan ooit. We zetten de bodem zelf op de agenda:
'Ontmoet onvermoede medestanders. Kom op donderdag 11 oktober naar TerrAgenda. Denk mee en werk mee aan de toekomstagenda voor de bodem!'

Aanmelden?: http://www.expertisebodemenondergrond.nl/pagina.asp?id=634

Josja Veraart (Initiatief Bewust bodemgebruik en Royal Haskoning)

Website

Linkedin

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup