donderdag 04 oktober 2012

Eigenlijk ...Heb ik helemaal geen tijd om een column te schrijven, want ik buig me momenteel over de laatste voorbereidingen van de workshop 'bodem en energie' die op 11 oktober op de TerrAgenda plaatsvindt (Josja Veraart, 4 oktober).

Josja_Veraart_fotoHet doel van de dag is, zoals meestal, nogal ambitieus. In de aankondiging wordt gesproken over het begin van een nieuw tijdperk en klaroenstoten. (Kent iemand dat blaasinstrument nog? Tijdens mijn studie fysische geografie heeft een jaargenoot me ooit verteld, dat je daar 6 tonen mee kunt spelen en dat dit uitermate geschikt is voor het spelen van Belgische marsen, ... maar dat terzijde.)

De TerrAgenda dus...
De afgelopen jaren klinkt de roep om concrete acties steeds luider. Niet alleen praten en dan ieder zijns weegs. Geen vrijblijvendheid, maar afspraken waar we ons echt aan houden. Dat vragen deze tijd en de huidige economische situatie. Eindelijk is het zover: van praten naar doen. Om dat mogelijk te maken is natuurlijk een passend programma gemaakt. Met workshops en concrete acties. De dag moet leiden tot het 'bod van de bodem' aan de staatssecretaris.

Ter zake...
In 1 dag tot harde afspraken komen - dát is de bedoeling. Wat we daarvoor nodig hebben? Op zijn minst een uitdagende maatschappelijke vraag en deelnemers met kennis van zaken. Experts dus, die de grote lijn zien en bereid zijn kennis te delen, maar zich bovenal aan de gemaakte afspraken zullen houden. Helaas blijft het vaak bij goede bedoelingen en gaan we een dag later rustig over tot de orde van de dag. Dus hoe komen we tot echt commitment?

Gelukkig zijn er, ook online heel wat cursussen die hierop een antwoord geven, zoals de Intermediair: '10 toptips commitment verkrijgen' . Vooral de tiende tip is erg hoopgevend: 'Alle commitment, begint bij uzelf.' Mooi! Dat is in ieder geval te overzien. Toch vreemd als alle commitment daarmee begint, dat het pas de 10de tip is. Maar ook dat, terzijde.

Het verbaast me dat ik niets aantrof over de urgentie van een bepaald onderwerp. Mijn wellicht naïeve verwachting is, dat als de noodzaak groter wordt, er meer mensen zullen opstaan die zich verbinden met een in hun ogen belangrijk thema. Dat is ook de verwachting van de huidige politiek, die zonder met de ogen te knipperen 155 miljoen euro die in het eerdere begrotingsakkoord voor duurzaamheid was gereserveerd, heeft geschrapt ...

Wíj gaan in ieder geval door – bezuinigingen of niet. Met deze 10 tips in onze broekzak, kunnen we 11 oktober wel aan. En mochten we nog twijfelen, dan merken we dat direct tijdens de dialoog, want:

terzake

 

Josja Veraart (Initiatief Bewust bodemgebruik en Royal HaskoningDHV)

Website

Linkedin

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup