donderdag 19 september 2013

Ik vind dit een goede eerste vraag van de roomse geloofsbelijdenis. Een interessante vraag om voor jezelf op te kauwen (Gerd de Kruif, 19 september).

Wat je doet in context en perspectief plaatsen. Dat is belangrijk. Dat is ook spannend, want al snel doen elementen van interpretatie en overtuiging intrede. Je kunt aan de vraag voorbij gaan. Dat gebeurt vaak. De waan van de dag, vluchtig nieuws, hypes, wel en wee hier en nu, de korte termijn houdt ons danig bezig. Maar er zijn momenten van keuzen en afwegen, momenten waarop je niet zomaar kunt voortdoen, waarop je het bredere perspectief zoekt.Foto_Gerd_de_Kruif3

In het bodembeleid is de vraag vaak gesteld. Onze aarde is onze bodem, onze basis. Die verbinding met de vraag is er direct. Bodem kent bij uitstek lange termijnen. Je praat niet over een dag of een week, maar over jaren, decennia, eeuwen. Dan moet je een goed verhaal hebben. Er zijn agenda's van bestuurders, de kenniswereld en het bedrijfsleven. Er is de ambitie van de structuurvisie voor de ondergrond. Er is de evaluatie (midterm review in goed Nederlands) van de uitvoering van het bodemconvenant. Overal is de vraag aan de orde: waar doen we het allemaal voor? Het goede verhaal. Cruciaal is dat verhaal niet voor de eigen sekte te maken of te houden. Anderen moeten overtuigd worden dat er nu dingen moeten of kunnen gebeuren. Dat er maatschappelijk draagvlak is. Het narratief. Govert Geldof kan hier mooie dingen over zeggen. Ik geloof erin. Al vanaf het kampvuur in de oertijd tot nu, hebben we een verhaal nodig om in beweging te komen. Als je geschiedenisboeken leest, lijkt ontwikkeling vaak rationeel bepaald. Niets is minder waar. Het gaat om passie, een overtuigend verhaal dat je waar wilt maken, waarvoor je in beweging komt, anderen mee krijgt.

Een oproep dus om het bodemverhaal goed te vertellen, te blijven vertellen en dit met passie uit te dragen. Communicatie. In communicatie zijn we meestal niet zo goed. Inhoudelijk en misschien technisch als we zijn. We hebben elkaar en anderen hierbij dus hard nodig.

Gerd de Kruif (Rijkswaterstaat Leefomgeving)

Website

Linkedin

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup