donderdag 26 september 2013

Vandaag las ik een interessant nieuwsbericht van de Provincie Noord-Holland (Jan Klein Kranenburg, 26 september).

Gedeputeerde staten stelt daar een aantal wijzigingen voor in de Provinciale Milieuverordening: "(...) Belangrijkste wijziging van de Milieuverordening is het intrekken van de stiltegebieden Alkmaardermeer en Polder Uitgeestermeer omdat er sprake is van hinderlijk vlieg-, industrie en/of verkeerslawaai. Daarnaast worden de stiltegebieden Duingebied Castricum en de Kennermerduinen verkleind, omdat in delen van die gebieden sprake is van geluidshinder door industrielawaai."
Ik moest het ook twee keer lezen: de logica ontbreekt op het eerste gezicht.foto_Jan_Klein_Kranenburg

Zo'n stiltegebied houdt in dat je er geen radio aan mag hebben, geen modelvliegtuigje mag besturen en geen trompet mag spelen "indien daardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord". En een trompetverbod heeft inderdaad geen enkele zin als er continue 37 JSF's in oorlogsformatie over komen.
Soms wil ik natuurgeluiden juist verhullen. Vanmorgen op weg naar mijn werk luisterde ik radio 3FM. Daar vertelde een euforische geluidsman over de film "De Nieuwe Wildernis" die deze week in première gaat. Op de radio werden trots wat voorbeeldgeluiden ten gehore gebracht, waaronder de natte scheet van een konikpaard. Doe mij maar een trompet.

Nu lees ik de PMV van Noord-Holland natuurlijk niet voor mijn lol. Ik was op zoek naar de passage waarmee Noord-Holland alle vormen van bodemenergie in grondwaterbeschermingsgebieden wil verbieden: "Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied werken tot stand te brengen of handelingen te verrichten waardoor direct of indirect warmte en/of koude aan de bodem wordt onttrokken of toegevoegd. Onder een handeling wordt in ieder geval begrepen het oprichten en in exploitatie nemen of hebben van alle soorten bodemenergiesystemen."
Zelfs een ondiepe gesloten bodemlus met water als koelmiddel wordt hiermee dus uitgesloten.

Zo opzienbarend is zo'n besluit overigens niet. Ook op de website http://www.wkotool.nl/ worden drinkwaterbeschermingsgebieden ook als verbodsgebied aangeduid. Maar de stellige toon in zo'n PMV legt wel een zekere angst bloot. Een angst die ik niet goed begrijp en die me aan het denken zet. Zo'n passage over stiltegebieden geeft met dat zinnetje "indien daardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord" nog ruimte voor interpretatie en maatwerk. Waarom dan zo resoluut zijn over deze duurzame vorm van energie? Waarom hier dan niet een "indien" en een beetje maatwerk? Met een land dat zo veel verschillende gebruikfuncties boven en onder de grond kent zou dat wel wenselijk zijn.
Het zal wel aan mij liggen. Ik ga wel even trompetteren in een stiltegebied, maar dan wel 1 decibel zachter dan de natte scheet van dat konikpaard, zodat de ervaring van dat natuurlijke geluid niet wordt verstoord.

Jan Klein Kranenburg

Werkt bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, maar schrijft zijn columns op persoonlijke titel.

Website

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup