donderdag 10 april 2014

Er zijn verschillende initiatieven om de duurzaamheid van gemeenten in beeld te brengen. Het doel daarvan is de discussie over duurzaamheid binnen de gemeente te bevorderen. Door een lijst aan te bieden met daarop de volgorde van best presterende gemeenten, wordt tevens de mogelijkheid geboden voor bepaalde onderwerpen bij andere gemeenten te rade te gaan (Theo Edelman, 10 april).

Eén van de initiatieven is de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, uitgegeven door de Stichting Duurzame Samenleving. Deze stichting heeft als doel de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te helpen bevorderen. De stichting had al een index ontwikkeld om de prestaties van verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken. Onlangs is een index voor gemeenten gepubliceerd. Binnen de domeinen People, Planet en Profit zijn in totaal zestien indicatoren onderscheiden, waarop kan worden gescoord. De resultaten worden gebundeld en leiden tot een ranglijst van gemeenten. Het onderwerp bodem ontbreekt nog in de editie 2014 van de index. De stichting zou bodem graag meenemen in de volgende editie van de index en wendde zich tot een aantal bodemkundigen. De uitgangspunten zijn eenvoudig: de indicator moet een evidente relatie met duurzaamheid hebben en de betreffende data moeten eenvoudig beschikbaar kunnen worden gesteld.

Wellicht kunnen wij als lezers van deze Nieuwsbrief de Stichting Duurzame Samenleving een concreet voorstel aan de hand doen. Graag roep ik de hulp in van de lezers van deze Nieuwsbrief Bodem. Welke indicatoren voor een duurzame bodem kunnen wij noemen? En op welke eenvoudige wijze staan de data ter beschikking?Foto_Theov3

In het blad Milieu van de VVM zag ik het volgende uitgewerkte voorbeeld:
Excellent Geen verontreinigde bodems. Bodems voldoen aan de gebiedseigen kwaliteit
Goed Spoedlocaties bodem en alle overige ernstig verontreinigde locaties zijn gesaneerd
Voldoende Spoedlocaties bodem zijn gesaneerd of beheersbaar gemaakt
Onvoldoende Maximaal één spoedlocatie is nog niet gesaneerd of beheersbaar gemaakt
Slecht Twee of meer spoedlocaties zijn nog niet gesaneerd of beheersbaar gemaakt
Een eenvoudiger oplossing zou zijn om - in de pas van het Bodemconvenant - het aantal resterende locaties waar de bodem met spoed moet worden gesaneerd te waarderen. Deze indicator sluit naar mijn oordeel goed aan bij het concept duurzaamheid. Het voordeel van deze indicator is de beschikbaarheid van data, want de gemeenten houden dit zelf bij en de data worden centraal beheerd.

Misschien hebt u hier als lezer een andere kijk op. Welke indicatoren voor een duurzame bodem – waarvoor de data eenvoudig beschikbaar zijn - zou u kiezen?
Ik ben benieuwd naar uw reacties.

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup