donderdag 09 februari 2017

Over twee jaar is het zo ver. Volgens de meest recente planning van minister Schulz wordt dan de Omgevingswet van kracht, inclusief de dan 'ingevaren' Aanvullingswet bodem. Andere tijden, andere woorden (Theo Edelman, 9 februari)?

Het Kennislab voor Urbanisme vond de term 'Ruimtelijke Ordening' achterhaald. Het organiseerde een prijsvraag voor een nieuwe naam. Dat leverde verrassende resultaten op, waaronder de term Gebiedsgedoe. Dit woord sprak mij best wel aan, vanwege de lading, het ritme en de alliteratie.

Gebiedsgedoe heeft het niet gewonnen. De jury koos voor Omgevingszorg. Dat woord heeft ook lading, die veel positiever is dan die van gebiedsgedoe. Omgevingszorg heeft hetzelfde ritme als Obamacare, het zorgstelsel in de Verenigde Staten van Amerika waarvoor de voormalige president van dat land met succes heeft geijverd. Sinds kort is het de vraag of dat gunstig is of niet, want een pennenstreek lijkt voldoende om zoiets moois weer om zeep te helpen.

De term Omgevingszorg ziet toe op de ruimtelijke ordening, maar ook op bodem, water en natuur. Het is een integrale term. En een integrale aanpak is nu precies de bedoeling van de Omgevingswet.Foto_Theov3

Op dit moment buigt de Raad van State zich over de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem. Ik hoop dat de Raad van State de reacties op de twee internetconsultaties goed meeweegt. Die betreffen onder meer het meewegen van ecologische aspecten bij het beheren van onze bodems.

Verder hoop ik dat de vaststelling van de Omgevingswet geen vertraging zal oplopen door de nieuwe Klimaatwet. Die zou wat mij betreft ook als klimaatregeling 'ingevaren' kunnen worden in de Omgevingswet. Ook hoop ik dat Omgevingswet en Klimaatwet bestand zijn tegen de uitslag van de komende verkiezingen.

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: LinkedIn