donderdag 08 februari 2018

In de drie jaar die ik nu bijna rondloop in de wereld van onderwijs en onderzoek vallen twee termen mij continu lastig: T-shaped en kennisdoorwerking. En beiden vragen iets van de bodemwereld. Maar wat, is mij onduidelijk. Ik doe een poging. (Geert Roovers, 8 februari)

geertT-shaped is de duiding voor professionals die integraal werken met hun voeten in een specifiek kennisveld. En dat is wat we nodig hebben, T-shaped professionals. Dus dat is wat we opleiden, T-shaped professionals. Maar bij mij roept het vooral vragen op. Allereerst hoor ik mensen zeggen dat T-shaped professionals wel iets moeten kunnen. Liefst eigenlijk specialistisch. 'Dat integrale leren ze wel als ze bij ons komen werken.' Maar ik hoor ook zeggen dat inhoudelijke kennis niet nodig is. Het gaat om vaardigheden, leren om te leren, leren om steeds te veranderen. Professionals die - als ze in de ambtelijke wereld gaan werken - om de drie jaar moeten kunnen rouleren naar een ander werkveld. 'Voor de inhoud schakelen we wel specialisten in.' Mijn voorzichtige conclusie is dan ook dat we juist geen T-shaped professionals nodig hebben. Maar dat we en I-shaped professionals en -----shaped professionals nodig hebben. En dat die goed met elkaar moeten kunnen communiceren.

Het tweede wat ik almaar hoor is dat de kennisdoorwerking in onze bodemwereld slecht is. En hoe vaker we dat roepen, hoe meer het lijkt te kloppen. Een self-fulfilling prophecy. Ook dit roept bij mij vragen op. Ten eerste, over welke kennis hebben we het? De bodemwereld is breed en ik kan me niet voorstellen dat het over alles gaat. Gaat het over kennis van kabels en leidingen, ondergronds bouwen, verspreiding van vreemde stoffen of zoutwinning? En daarnaast: van wie naar wie dan? Van universiteiten naar werkveld? Van adviesbureaus naar overheden? Van professionals naar studenten? En tenslotte: wat is slecht? Is het in onze wereld slechter dan in de wereld van water, ruimtelijke ordening of infrastructuur? En waar zien we dat dit concreet problemen oplevert? Kortom, we roepen het, en we roepen elkaar na. Maar niemand die echt duidt wat het probleem is, en of het een probleem is.

T-shaped en kennisdoorwerking. Zomaar twee buzz-woorden uit onze bodemwereld. Maar ik ben er wel even klaar mee. Laten we eerst scherp maken wat we bedoelen, hoe de situatie echt is, en wat we echt nodig hebben. En pas daarna weer het gesprek hierover hervatten.

Geert Roovers

Dr. ir. Geert Roovers is (parttime) lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion hogeschool te Deventer.

Linkedin

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup