donderdag 31 januari 2019

Een aantal waterschappen hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk PFAS-verbindingen, zoals PFOS en PFOA in de bagger aanwezig zijn. (Unie van Waterschappen, 25 januari)

Lees meer: uvw.nl