dinsdag 03 december 2019

Een kleine verhoging van de koolstofvoorraad van de bodem heeft op korte termijn meer effect op het klimaat dan het aanplanten van bos. De agrarische sector heeft bovendien voldoende mogelijkheden om meer koolstof vast te leggen. Wel is het moeilijk om de verhoogde vastlegging van koolstof goed te meten. (Melkvee, 29 november)
Lees meer: melkvee.nl