dinsdag 03 december 2019

Ruim 220 tegenstanders van gaswinning bij de Tsjûkemar hebben een zienswijze ingediend tegen de plannen. De indieners vrezen onder meer voor schade aan huizen. (Leeuwarder Courant, 3 december)
Lees meer: lc.nl