donderdag 05 december 2019

Na de problemen met gaswinning in Groningen en het hevige debat dat daaruit is voortgevloeid, verzetten Groningers zich nu tegen zoutwinning. (Business Insider, 4 december)
Lees meer: businessinsider.nl