maandag 16 december 2019

De Kaderrichtlijn Water is ‘fit for purpose’, maar de uitvoering ervan moet worden versneld. Dat stelt de Europese Commissie na een evaluatie van twee jaar. De uitvoering wordt vertraagd door onder meer financieringsproblemen en buitensporige administratieve lasten. (H2O Waternetwerk, 15 december)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl