dinsdag 17 december 2019

Het consortium WarmingUP, dat onder leiding staat van TNO, wil collectieve warmtesystemen ontwikkelen, die betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. STOWA participeert in het project en laat de effecten van aquathermie op het waterbeheer onderzoeken. (H2O Waternetwerk, 16 december)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl