Ook uit de wereld van bouwkundigen worden vraagtekens gezet bij de schaderegeling die minister Wiebes voorstelt. Schade door bodemdaling, trilling of aardbeving is nu goed geregeld voor mensen die wonen boven het grote Groningerveld. De regeling die de minister voorstelt voor de rest van het land is veel slechter. (RTV Oost, 1 februari)
Lees meer: rtvoost.nl