dinsdag 04 februari 2020

Het kabinet faalt in de bescherming van het Waddengebied door nieuwe gas- en zoutwinning toe te staan. Dat zegt de Waddenvereniging, die aandringt op een onafhankelijk onderzoek door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). (Leeuwarder Courant, 4 februari)
Lees meer: lc.nl