vrijdag 07 februari 2020

Vanuit de landbouw verdween in 2018 meer stikstof in de bodem dan het jaar daarvoor. Het betreft een incidentele toename, als gevolg van de extreem droge zomer. De stikstofuitstoot naar de lucht is sinds 1990 fors afgenomen. (Reformatorisch Dagblad, 6 februari)

Lees meer: rd.nl