vrijdag 07 februari 2020

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel en Utrecht worden ‘koolstofbanken’ ingericht die grondeigenaren kunnen financieren die de waterpeilen van veenweiden willen verhogen. Daarmee kan het veen worden behouden en tevens de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. Het Rijk stelt klimaatgelden beschikbaar voor dit Valuta voor Veen-project. De vijf regionale banken worden filialen van een landelijke koolstofbank. (Waterforum, 4 februari)

Lees meer: waterforum.net