vrijdag 21 februari 2020

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt op een andere leest geschoeid. Aquathermie is een belangrijke nieuwe categorie. Ook komen CO2-reducerende technologieën voortaan in aanmerking voor een subsidie. (H2O Waternetwerk, 19 februari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl