dinsdag 12 mei 2020

De grond van nieuwbouwplan Quintsheul op het terrein van de voormalige garage Wittebrug aan de Kerkstraat in Kwintsheul is sterk verontreinigd en moet eerst gesaneerd worden. (WOS, 12 mei)
Lees meer: wos.nl