vrijdag 12 juni 2020

De milieueffecten voor de Omgevingsvisie Nijmegen zijn, op natuur na, goed beschreven in het aangepaste omgevingseffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeenteraad had de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te beoordelen. (RN7, 12 juni)
Lees meer: rn7.nl