maandag 22 juni 2020

De gasproductie uit het Groningen-gasveld wordt komend jaar verder verlaagd: van 11,8 miljard Nm3 naar 9,3 miljard Nm3. Het aantal en de kans op aardbevingen in Groningen als gevolg van de gasproductie neemt daardoor verder af. Om het risico op aardbevingen zoveel mogelijk te minimaliseren, adviseert SodM om de productie uit cluster Bierum in het Groningen-veld te staken. Dit staat in het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de winning in gasjaar 2020-2021. (Eemskrant, 20 juni)
Lees meer: eemskrant.nl