dinsdag 03 november 2020

Waterstof kan een belangrijke rol in de agrarische sector spelen om verdere verduurzaming van elektriciteit, gas en diesel mogelijk te maken. Twee agrarische bedrijven in Zuid-Holland zijn voorlopers. (Nieuwe Oogst, 2 november)

Lees meer: nieuweoogst.nl