dinsdag 10 november 2020

Uit onderzoek van provincie Friesland blijkt dat vooral kleinschalige toepassingen van waterstof geschikt zijn. Wat goed past bij de Friese aanpak in de energietransitie. Friesland ziet vooral kansen in warmtewinning uit water (aquathermie) en biogas. (Veldpost, 10 november)

Lees meer: veld-post.nl