dinsdag 09 februari 2021

Súdwest-Fryslân trekt 3.540.000 euro uit voor de riolering in 2021. Voor dit bedrag wordt inspectie en onderhoud van het rioolstelsel uitgevoerd. (Leeuwarder Courant, 8 februari)

Lees meer: lc.nl