vrijdag 19 maart 2021

Er komt 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuidwestelijke Delta en voor duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden. (Nieuwe Oogst, 18 maart)

Lees meer: nieuweoogst.nl