vrijdag 14 mei 2021

Boeren en natuurbeheerders hielden elkaar rond het Drentse Bargerveen in de houdgreep. Intussen dreigde het unieke hoogveengebied te verdrogen. Herverkaveling lost het probleem op. Verbetering voor landbouw én natuur. (Binnenlands Bestuur, 14 mei)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl