dinsdag 25 mei 2021

Het heeft veel meerwaarde om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) stapsgewijs ook milieuhygiënische gegevens op te nemen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek(verwijst naar een andere website) van SIKB, Verdonck Klooster & Associates en DoorGrond Advies, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programmabureau BRO van het Ministerie van BZK. (Bodemplus, 25 mei)

Lees meer: bodemplus.nl