vrijdag 03 september 2021

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 30 augustus 2021 door het lid van Provinciale Staten, dhr. W. Hoogervorst (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. (Medemblik Actueel, 2 september)
Lees meer: medemblikactueel.nl