woensdag 29 september 2021

Waterschap Zuiderzeeland wil bijna een half miljoen euro investeren in een nieuw grondwatermeetnet. Nu heeft het waterschap vooral peilbuizen aan de rand van de provincie. Om een beter beeld te krijgen van wisselingen in de grondwaterstanden, moeten er daar meer van komen. Daardoor kan er sneller worden ingegrepen als een gebied te droog of te nat wordt. (Omroep Flevoland, 28 september)

Lees meer: omroepflevoland.nl