dinsdag 23 november 2021

Er is op droge zandgrond weinig verschil in het aantal mijten en springstaarten tussen graslanden onder landbouwkundig gebruik en graslanden met natuurbeheer met een agrarische achtergrond. Het niveau uit eerder onderzoek werd niet gehaald. Onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut geeft uitleg. (Nieuwe Oogst, 23 november)

Lees meer: nieuweoogst.nl