woensdag 12 januari 2022

De gemeente Opsterland laat de ondergrond van vier kunstgrasvelden met rubber infill verder onderzoeken op verontreiniging. Het gaat om de voetbalvelden in Bakkeveen, Lippenhuizen, Gorredijk en Beetsterzwaag. (Sa 24, 11 januari)

Lees meer: sa24.nl