dinsdag 25 januari 2022

Waterschap Vechtstromen en onderzoeksinstituut Deltares starten in Twente een onderzoek naar de maaiveldafvoer, regenwater dat niet in de bodem infiltreert. “We willen de omvang in kaart brengen en beter begrijpen welke factoren bepalend zijn.” (H2O Waternetwerk, 24 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl