donderdag 05 mei 2022

Provincie Drenthe wil een grens instellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totaalbelasting. (Nieuwe Oogst, 5 mei)

Lees meer: nieuweoogst.nl