maandag 30 mei 2022

Verplicht de overheid telers tot duurzaam bodembeheer door regelgeving of valt er gewoon wat te verdienen aan goed gedrag of het halen van doelstellingen? Voorlopig dekken vergoedingen de kosten voor de inspanningen nog niet. (Nieuwe Oogst, 28 mei)
Lees meer: nieuweoogst.nl