maandag 13 juni 2022

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat in opdracht van de provincie Noord-Holland in samenwerking met Afvalzorg, Belangengroep Nauerna (BGN) en de gemeente Zaanstad, onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna. Dat hebben de vier partijen gezamenlijk afgesproken. Ook hebben de partijen in een zogenaamd addendum afspraken gemaakt over de gevolgen van het onderzoek. Besluitvorming over het addendum en hiermee de opdrachtverlening aan het RIVM vindt komende weken plaats. De vier partijen zijn blij dat na zo een lange tijd het RIVM aan de slag kan. (Regio Online, 12 juni)
Lees meer: regioonline.nl