dinsdag 14 juni 2022

De proef 'Sturen met grondwater' heeft veel nuttige kennis opgeleverd, maar het effect op langjarige bodemdaling is nog niet aangetoond. De pilot ging vijf jaar geleden van start in het veenweidegebied bij het Utrechtse Kockengen. (Nieuwe Oogst, 14 juni)
Lees meer: nieuweoogst.nl