dinsdag 21 juni 2022

Zeesluis IJmuiden is sinds 26 januari 2022 officieel in gebruik genomen. Doordat de nieuwe zeesluis groter is dan de Noordersluis, stroomt er tijdens het schutproces meer zout water het Noordzeekanaal in. Om verdere verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan, wordt een constructie gebouwd waardoor zoutwater wordt onttrokken en in het reguliere waterbeheer in IJmuiden terug naar zee wordt gepompt via het spui en gemaal. (Rijkswaterstaat, 21 juni 2022)

Lees meer: rijkswaterstaat.nl