donderdag 07 juli 2022

De lucht is schoner geworden en bijna alle grote bodemsaneringen zijn klaar. Werken aan een schoon en gezond milieu houdt echter niet op. In het Gelders uitvoeringsprogramma staat hoe we werken aan verbetering van de luchtkwaliteit, bodem, geluid, omgevingsveiligheid en gezondheid. (Gelderland, 6 juli)
Lees meer: gelderland.nl