vrijdag 08 juli 2022

De provincie Utrecht stelt voor 2022 en 2023 in totaal 7,5 miljoen euro subsidie beschikbaar om de bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen. (Provincie Utrecht, 7 juli)
Lees meer: provincie-utrecht.nl