dinsdag 26 juli 2022

In een stedelijke omgeving is het vaak warmer dan in landelijke regio's. Die extra hitte warmt ook de ondergrond op. Een stijging van de grondtemperatuur heeft negatieve gevolgen voor het milieu, maar kan ook dienen om gebouwen te verwarmen. (EOS Wetenschap, 25 juli)
Lees meer: eoswetenschap.eu