donderdag 28 juli 2022

Den Hâneker, vereniging voor natuur- en landschapsbeheer, presenteerde onlangs een visie op de toekomst. Wat Den Hâneker betreft is daarin een belangrijke plaats weggelegd voor kringlooplandbouw. (Het Kontakt, 27 juli)
Lees meer: hetkontakt.nl