donderdag 25 augustus 2022

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen is gestart met het onderhoud aan waterlopen. Het jaarlijkse maaien van waterlopen wordt in bepaalde gebieden gecombineerd met het eens in de acht jaar baggeren van waterlopen. Het maaien en baggeren is nodig voor een goede waterkwaliteit en voor een goede toe- en afvoer van water. (Internetbode, 25 augustus)

Lees meer: internetbode.nl