Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel een waarschuwing gestuurd voor het overschrijden van uitstoot van diverse kankerverwekkende paks-stoffen door Kooks- en Gasfabriek 2. Dezelfde cokesfabriek stoot ook teveel zware metalen uit, blijkt uit metingen die op last van de Omgevingsdienst aan de schoorstenen zijn verricht. (Noordhollands Dagblad, 2 november)
Lees meer: noordhollandsdagblad.nl