woensdag 09 november 2022

Bodemenergie is een reële mogelijkheid om de woningen in Lincolnpark te verwarmen en te koelen. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek naar bodemenergie dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het is aan de ontwikkelaars om een keuze te maken welke energiebron ze voor Lincolnpark kiezen.(Haarlemmermeergemeente, 8 november)
Lees meer: haarlemmermeergemeente.nl