donderdag 10 november 2022

Gaswinning Het gerechtshof oordeelde eerder dat vervolging van de NAM mogelijk is als in individuele gevallen is vast te stellen dat de NAM schuldig is aan het veroorzaken van levensgevaar.(NRC, 9 november)
Lees meer: nrc.nl