donderdag 10 november 2022

Met een persbericht waarin Tata Steel meldt dat de uitstoot van kankerverwekkende paks met de helft is teruggedrongen, probeert de door milieuactivisten en dwangsommen belaagde staalfabriek een Tweede Kamerdebat te beïnvloeden. Dat debat vindt woensdagmiddag plaats. Omwonenden ergeren zich dood. ,,Tata misleidt, want nog steeds is nergens aangetoond dat het zo is, integendeel, zie het bericht van de Omgevingsdienst van vorige week”, reageert Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee. (Noordhollands Dagblad, 9 november)
Lees meer: noordhollandsdagblad.nl