donderdag 17 november 2022

In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel zijn opnieuw hoge waarden van kankerverwekkende stoffen (PAK's) en lood gevonden. Dat gebeurde bij metingen die het RIVM dit voorjaar deed. De hoeveelheden komen over de hele linie overeen met de uitslagen van eenzelfde onderzoek twee jaar geleden. (NOS, 16 november)
Lees meer: nos.nl